E-BELEDİYE
Üyelik Girişi
Site Haritası

Belediye Meclis Üyeleri

Eşref AYDOĞAN
Osman ÇETİNER
Şükrü KARAKUYU
Ömer SARITAŞ
Mevlüt KAÇMAZ
Enes AKYOL
Bilal ARSLAN
Fatih KOCATEPE
Hayrullah ALTUNKAYA

Hava Durumu

AFYONKARAHİSAR İLİ MERKEZ BEYYAZI BELEDİYE MECLİSİ'NİN
31 MART 2019 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASI 10/04/2019 TARİH VE SAAT 15.00’ DE YAPMIŞ OLDUĞU NİSAN/2019 DÖNEMİ  OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ
 

TOPLANTI TARİHİ

10.04.2019

TOPLANTI SAATİ  

15.00

BİRLEŞİM NO         

01

OTURUM NO          

01

 Belediye Başkanlığının 09.04.2019 gün ve 80588812-105.02-79/E.115 sayılı yazılarında belirtildiği üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre, Afyonkarahisar İli Merkez İlçesi Beyyazı Belediye Meclisi 10.04.2019 Çarşamba günü saat 15:00’da Nisan/2018 Dönemi Olağan  Meclis Toplantısını yapmak için Belediye Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Asım ALTINTAŞ’ ın Başkanlığında;

Meclis Üyeleri : Eşref AYDOĞAN, Osman ÇETİNER, Ömer SARITAŞ, Şükrü KARAKUYU, Mevlüt KAÇMAZ,  Enes AKYOL, Bilal ARSLAN, Fatih KOCATEPE ve Hayrullah ALTUNKAYA’ nın İştiraki ile  toplanıldı.

Çoğunluğun sağlanması üzerine Toplantıya geçildi. Başkan ve üyelerince Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Oturum açıldı. Belediye Başkanı Asım ALTINTAŞ Meclis Üyelerine Hitaben “ Sayın Meclis Üyeleri 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yapılacak olan bu ilk toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Bazı arkadaşlarımızı ikinci defa seçilmiş olup, bazı arkadaşlarımız yeni aramıza katılmış bulunmakta. Bu nedenle birlik beraberlik içerisinde yürüteceğimiz bu kutlu görev süresinde alacağımız bütün kararların devletimize, milletimize ve kasabamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yeni görevimiz hepimize hayırlı olsun” dedi. Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisimizin en genç iki üyesi olan Mevlüt KAÇMAZ ve Enes AKYOL Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereği, geçici Katip olarak davet edildi. Belediye Başkanının açıklamaları sonrasında bir önceki toplantı tutanak özeti Meclis Üyelerine okundu. Tutanak özetine itirazın olup olmadığı soruldu. İtirazın olmadığı görüldü. Toplantıya ilişkin gündem Meclis Üyelerine okundu. Gündeme itirazın olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Gündeme ilave edilmek istenilen bir konunun olup olmadığını soruldu. Başkaca gündeme ilave edilmek istenilen bir konunun olmadığı görülmesi üzerine mevcut gündemin görüşülmesine geçildi. 

      GÜNDEMİN 1. MADDESİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi gereğince, 2 asil 2 yedek üyeden oluşan Belediye Meclis Katibi seçimi için yapılan gizli oy ve açık tasnif sonucunda Enes AKYOL 3 oy, Mevlüt KAÇMAZ 1 oy, Ömer SARITAŞ 6 oy, Şükrü KARAKUYU 5 oy, Osman ÇETİNER 2,Eşref AYDOĞAN 21 oy, Bilal ARSLAN 9 oy, Fatih KOCATEPE 5 oy, Hayrullah ALTUNKAYA 7 oy aldıkları görülmüş ve oylamaya itiraz eden olmadığı için en fazla oy alan Bilal ARSLAN 9 oy ile 7 oy alan Hayrullah ALTUNKAYA‘ nın Belediye Meclis Katipliği Asil Üyeliğine;
           Ömer SARITAŞ 6 oy ve 6 oy alan Fatih KOCATEPE’ nin Belediye Meclis Katibi yedek üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.

  

       GÜNDEMİN 2. MADDESİ : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi gereğince, Belediye Meclisi 1.Başkan Vekili ve Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili seçimi için yapılan gizli oy ve açık tasnif sonucunda, Enes AKYOL 5 oy, Mevlüt KAÇMAZ 6 oy, Ömer SARITAŞ 1 oy, Şükrü KARAKUYU 1 oy, Eşref AYDOĞAN 1 oy, Bilal ARSLAN 3 oy, Fatih KOCATEPE 1 OY, Hayrullah ALTUNKAYA 2 oy aldıkları görülmüş ve oylamaya itiraz eden olmadığı için en fazla oy alan MEVLÜT kaçmaz 6 oy ile Belediye Meclisi 1. Başkan Vekilliğine, 5 oy alan Enes AKYOL’un ise Belediye Meclisi 2. Başkan Vekilliğine seçilmelerine karar verilmiştir.
 
        GÜNDEMİN 3. MADDESİ : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi gereğince, 2 kişiden oluşan Encümen Üyesi seçimi için yapılan gizli oy ve açık tasnif sonucunda Meclis Üyelerinden;
   Ömer SARITAŞ 2 oy, Şükrü KARAKUYU 2 oy, Osman ÇETİNER 5,Eşref AYDOĞAN 5 oy, Bilal ARSLAN 2 oy, Fatih KOCATEPE 2 OY, Hayrullah ALTUNKAYA 2 oy aldığı görülmesi üzerine, en faz oyan alan Eşref AYDOĞAN 5 oy ve Osman ÇETİNER 5 oyla bir yıl süreyle Belediye Encümen Üyeliğine seçilmiş olup, oylamaya itirazın olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itirazın olmadığı görülmesi üzerine Eşref AYDOĞAN ve Osman ÇETİNER’ in Encümen Üyesi seçilmelerine karar verilmiştir
 
         GÜNDEMİN 4. MADDESİ : Gündemin bu maddesinde Belediye Başkanı yerini Belediye Meclisi 1. Başkan Vekiline bırakarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereği, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtildiği biçimde, Belediyemizde yapılan ve yürütülen faaliyetler, bütçenin gerçekleşme durumu, sapmalar ve Belediye borçlarını kapsayan 2018 yılına ait 29.03.2019 tarihli Belediye Başkanı 1 Yıllık Faaliyet raporu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda, faaliyet raporunun ibrası için oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde  Belediye Başkanı 1. Yıllık Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
 
 
           GÜNDEMİN 5. MADDESİ : Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği Meclisi üyeliği için Belediye Başkanı dışında asil üye olarak Meclis üyesi Mevlüt KAÇMAZ ve yedek üye olarak Meclis üyesi Enes AKYOL’ ın seçilerek, Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği Meclis toplantılarına katılmalarına ve kararın Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği’ ne sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
 
          GÜNDEMİN 6. MADDESİ : sonucunda Afyonkarahisar ili Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliği Meclisi üyeliği için Belediye Başkanı dışında asil üye olarak Meclis Üyesi Ömer SARITAŞ ve yedek üye olarak Meclis üyesi Şükrü KARAKUYU’ nin seçilerek, Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliği Meclis toplantılarına katılmalarına ve kararın Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliği Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
 
              Başkaca görüşülecek gündem maddesi bulunmadığından dolayı bir sonraki toplantıda buluşmak üzere toplantıya son verildi. 10.04.2019 gün ve saat 16:45’ de.

 

 

Asım ALTINTAŞ          Bilal ARSLAN               Hayrullah ALTUNKAYA

Belediye Başkanı        Meclis Katibi                        Meclis Katibi