E-BELEDİYE
Üyelik Girişi
Site Haritası

Coğrafya

Beyyazı, Afyonkarahisar merkez ilçeye bağlı bir kasaba olup, Afyonkarahisar'a 9 km asfalt yolla bağlanmıştır.

Kasabanın doğusunda Susuz Kasabası, batısında Erenler Köyü, kuzeyinde Çıkrık Kasabası, güneyinde ise Afyonkarahisar merkez ilçe yer alır.

Kasaba içerisinde jeolojik açıdan sakıncalı alan bulunmamaktadır.Genellikle yerleşmeye uygun düz bir arazi göze çarpmaktadır. Kasabanın doğusunda küçük yükseltilerle başlayan "Güzelim Dağı" bulunmaktadır. Kasaba gelişme alanı içerisinde ise yerleşmeyi olumsuz yönde etkileyecek derecede eğimli alan yoktur.

Kasabanın etrafı oldukça düzgün tarım arazileri ile çevrilmiştir. Bu alanlarda çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmektedir.

Beyyazı Kasabasında, kışların soğuk ve kar yağışlı, yazların ise sıcak ve kurak geçtiği bir "step iklimi" görülür. İlkbahar ve sonbahar mevsiminde ise yağışlar yağmur biçiminde artar ve step ikliminden biraz farklılık gösterir. Kasaba Afyonkarahisar merkeze çok yakın olduğundan tamamen aynı karakterdeki iklim özelliklerini yansıtmaktadır.

Kasabanın bitki örtüsünü tarımsal nitelikli alanlar, bahçeler ve kavaklık alanlar oluşturmaktadır. Özellikli bir bitki örtüsü topluluğu göze çarpmamaktadır.

Beyyazı Kasabası Bakanlar Kurulunun 23.12.1972 gün ve 7/5551 sayılı kararı ile kabul edilen Türkiye deprem bölgeleri haritasında "2. Derecede" tehlikeli deprem bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Hazırlanan raporda inceleme alanının tamamının yerleşime uygun olduğu belirtilmektedir.

Beyyazı'da önemli bir yüzey suyu görülmemektedir.

Beyyazı Kasabasında çevreyi kirletici nitelikte sanayi tesisi bulunmamaktadır. Kasabanın geleneksel yapısını bu güne kadar korumuş olması, çevreninde korunmasını sağlamıştır.

Hava Durumu