E-BELEDİYE
Üyelik Girişi
Site Haritası

Ekonomik Hayat

Beyyazı'nın iklim ve coğrafi özelliği, yerleşmede tarımı ve hayvancılığı ekonomik olarak ön plana çıkarmıştır.

Ekonomisi tarım, hayvancılık ve sebzeciliğe dayanan kasabanın sosyal görünümü değişik özellikler göstermemektedir. Kasaba henüz kırsal görünümünden kentsel görünüme geçememiştir.

Beyyazı ekonomik bakımdan tarıma dayalı bir yapı göstermektedir. Bunun yanında hayvan besiciliği ve sebze yetiştiriciliği de ağırlıklı olarak yapılmaktadır. Kasaba topraklarında tarımsal üretim yapılan alanın %60'lık kısmı sulanabilir tarım topraklarıdır. Geri kalan %40'lık kısımda ise kuru tarım yapılmaktadır. Kuru tarım yapılan alanlardaki başlıca ürünler; buğday ve arpadır. Sulu tarım yapılan alanlardaki başlıca ürünler ise; buğday, arpa, şeker pancarı, salatalık,turşuluk lahana,turşuluk domates,turşuluk kırmızı pancar, sebze ve sebze çeşitleridir. Bu araziler oldukça verimlidir.Son yıllarda salatalık üretimi kasaba ekonomisinde önemli yer tutmaktadır.

Çalışanların büyük bir kısmı tarımla uğraşmaktadır. Kasabadaki ailelerin büyük bir kısmının kendi toprağı bulunmaktadır. Tarımda sulama, gübreleme ve makine kullanımı yaygındır. Yetiştirilen tarım ürünleri halkın kendi ihtiyacını karşıladığı gibi büyük bir kısmı da toptancı ve tüccarlara satılmaktadır.

Beyyazı'da birçok ailenin besi hayvanları bulunmaktadır. Bunlar ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi dışarıya satışıda yapılmaktadır. Özellikle kaymak ve süt il merkezinde satılmaktadır. 2007 yılında kasaba içerisinde de açılan tesiste hijyenik şartlar altında kaymak üretilmektedir.

Kasabada ticaret ve küçük sanatlar gelişmemiştir. Bu konudaki ihtiyaçlar Afyonkarahisar'dan sağlanmaktadır. Son yıllarda açılan kırtasiye,fırın,internet cafe kasaba halkına hizmet vermektedir.

Beyyazı'da ikamet eden pek çok kişide il merkezindeki çeşitli kurum ve kuruluşlarda ve organize sanayii bölgesinde çalışmaktadırlar.

Hava Durumu