E-BELEDİYE
Üyelik Girişi
Site Haritası

Sosyal Yapı

Beyyazı Kasabasının nüfusu, Belediye Başkanlığından alınan bilgiye göre 3025 kişidir. Kasabada; Atatürk, Örnek, Cumhuriyet olmak üzere üç mahalle vardır.

Kasabada tek eşli evlilik yapılmaktadır. Genellikle geniş aile tipine rastlanılmaktadır.Akraba evliliği oldukça fazladır.

Kasaba yerleşiminin biçimlenmesinde fiziki yapının etkisi göze çarpmaktadır. Verimli tarım topraklarının yerleşmeyi sınarlandırdığı gözlenmektedir. Beyyazı'da genellikle tek katlı yapılar mevcuttur. Nadiren iki katlı yapılara rastlanmaktadır. Fakat son zamanlarda tek katlı dam üzeri evlerin yerlerini yenilerine bıraktığı görülmektedir. Konutların büyük bir kısmının bahçeleri vardır. Ayrıca hayvanları barındırmak için ağıl ve diğer eşya ve malzemeleri içinde depo bulunmaktadır. Konutlarda kiracılık pek yaygın değildir.

Beyyazı Kasabasının tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomisi ve konumu, sosyal yapıyı etkileyen faktörlerdir. Kasaba insanlarının günlük hayatları tarımsal ve hayvansal üretim ağırlıklı olarak geçmektedir. Genç nüfusun sosyal olanakları yok denecek azdır. Kasabanın tek eğlence yerleri kahvehaneler ve köy odalarıdır. İnsanlar boş zamanlarının çoğunu buralarda geçirmektedir. Ancak bir spor tesisi bulunmamaktadır. Kasabanın açık spor alanına ihtayacı vardır. Okul bahçesine bulunan basketbol ve voleybol sahası bu anlamda bir ilk olmuştur.

Beyyazı Kasabasında eğitim tesisi olarak bir ilköğretim okulu bulunmaktadır.Yeni yapılan ortaokul binasının tamamlanmasından sonra beldede bir ilkokul ve bir ortaokul bulunacaktır.

İlköğretim okulunda ikili öğretim yapılmaktadır.

2008-2009 eğitim-öğretim yılında ilköğretim okulunda 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 20 öğretmen ve 1 hizmetli personel görev yapmaktadırlar. 1999-2000 eğitim öğretim yılı başında, kasaba ilköğretim okuluna 6 derslikli bir ek bina yapılmış ve binada eğitime başlanmıştır.

Okulda devam problemi ile karşılaşılmamaktadır. Okuldan mezun olan öğrencilerin bir kısmı orta eğitimlerini il merkezinde devam ettirmektedirler.

Beyyazı Kasabasında sağlık tesisi olarak bir sağlık ocağı bulunmaktadır. Sağlık ocağında 1 doktor, 1 hemşire, 1 ebe ve 1 hizmetli personel görev yapmaktadır.

Kasabada höyük olarak adlandırılan yerin üzerinde cami bulunmaktadır.

Ayrıca 2001 yılında iki caminin daha yapımı tamamlanmış, camiler ibadete açılmıştır.Yapımı devam eden bir dördüncü camide bulunmaktadır.

Beyyazı Kasabasında idari tesis olarak belediye bulunmaktadır. Belediye başkanı Asım Altıntaş 2014 yılı seçimleriyle iş başına gelmiştir.

1996 yılında tamamlanmış olan belediye binası iki katlıdır. İkinci kat belediye idaresince kullanmakta olup, alt katta bulunan dükkânlar ise kiraya verilerek değerlendirilmektedir. Kasabanın il merkezine ulaşımı özel minibüsler ile sağlanmaktadır.

Hava Durumu